صداشون از اون یکی اتاق میاد. لحن دوستانه است. نمی فهمم چی میگن ولی زمزمه هاشون آرامش بخشه. 

خیلی به زمانی که جفتشون نباشن فکر می کنم. باید خیلی سخت باشه...

من می مونم  و هزار تا خاطره که تنها کسی که با چشم دیدشون خودمم. با حجم نبودنشون چطوری کنار بیام؟ 

باید خیلی سخت باشه...

And there will be a time that I sit by myself and think about all these and there will be no one to talk to cause I was the only one there. The only person who saw them in those situations.

منبع : پله پلهجمعه منبع : پله پلهجمعه منبع : پله پلهجمعه
برچسب ها : there ,there will